Hea väljaõppega noored inimesed on kõrgesti kvalifitseeritud tööjõud ning tulevased juhid ning kindlustavad seeläbi Euroopa ettevõtete jätkusuutliku innovaatilisuse ja konkurentsivõime. Sel põhjusel on äärmiselt oluline luua kompleksne metoodika koolide ja ettevõtete vaheliste sidemete kõige paremaks toimimiseks.

Sellest lähtudes alustati Euroopa Liidu projektiga TAKE TECH , mille eesmärk on jätkusuutlikult tegelda tehniliste ja teadusmahukate alade tööjõunappuse vähendamisega Euroopas.

 


Mis on TAKE TECH?

TAKE TECH pakub nii koolidele kui ka ettevõtetele laialdasi teenuseid ja kasulikke meetodeid, mille abil luua omavahelisi kontakte ja muuta ühistegevused võimalikult kasulikuks igas partnerluse etapis, eesmärgiga suurendada noorte huvi tehniliste ja teadusmahukate elukutsete vastu.

 

Ettevalmistav etapp

Kontakti loomine, ühistegevuste planeerimine ja koordineerimine, ühiste eesmärkide sõnastamine.

 


Läbiviimine

Korraldatakse ja viiakse läbi ettevõtte külastus, mis täpselt sobib sihtrühmale; hinnatakse potentsiaalseid seoseid kooli õppekava ja tootmisettevõtete sisulise tegevuse vahel; tehakse ettepanekuid, kuidas jätta sihtrühmale positiivset muljet;  ja töötatakse välja ettevõtete külastamise hindamise vahendid.

 

Ülevaatamise etapp

Meetodid olemasolevate partnersuhete säilitamiseks, vahendid koolide ja ettevõtete vaheliste partnersuhete hoidmiseks ja tugevdamiseks.

 

Kõik projekti TAKE TECH ettepanekud, meetodid ja tehnikad tagavad optimaalse koostöö koolide ja ettevõtete vahel. TAKE TECHil on olulisel määral ergutanud õpilasi valima töötamiseks tehnilisi ja teadusmahukaid alasid ning sel moel aitab project Euroopa Liidul kasutada kooliõpilaste potentsiaali nii, et see kindlustab Euroopa majanduse jätkusuutlikkuse.