TAKE TECH eesmärgid on:

 

-          Koguda partnerriikidest ideid ja praegu kasutatavaid meetodeid

-          Töödelda kogu informatsioon pedagoogilisest ja didaktilisest vaatevinklist

-          Töötada välja koolidele ja ettevõtetele koolitusmaterjal

-          Viia läbi partnerriikides ”Koolitajate koolitajate” kursused

-          Pakkuda igas riigis TAKE TECH metoodikaga kursusi

 

Kõikide projektitegevuste põhieesmärk on siiski aidata kaasa Euroopa majanduse arengule.