Добре обучените млади хора са високо квалифицираната работна ръка и мениджърите на бъдещето и те осигуряват устойчивата иновативност и конкурентоспособността на европейските компании.  Ето защо е от жизненоважно значение да се създаде интегрирана методология за оптимизиране на връзките между училищата и промишлеността.

С огледна това европейският проект TAKETECH е разработен, за да служи като инструмент за устойчиво преодоляване на сегашния недостиг на персонал в техническата и научната област в Европа.

 


Какво еTAKETECH?

TAKETECH предлага, както на училищата, така и на фирмите широка гама от услуги и полезни инструменти за установяване на контакти помежду им и за оптимизиране на общите дейности във всички фази на тяхното партньорство с цел да се повиши интереса към създаването на работни места в техническата и научната сфера.

 

Подготвителна фаза

Осъществяване на контакт, планиране и координиране на съвместни задачи, определяне на общи цели.

 


Изпълнение

Съставяне на план и осъществяване на посещение във фирма, съобразено с целевата група, оценка на потенциалните връзки между учебната програма и свързаното с производството съдържание, предложения за начините да се създаде добро взаимодействие в рамките на целевата група, инструменти за оценка на фирмени посещения.

 

Фаза на преразглеждане

Мерки за запазване на съществуващите партньорства, инструменти за поддържане и укрепване на партньорствата между училищата и промишлените предприятия.

 

Всички предложения, инструменти и техники на TAKETECH гарантират оптимално сътрудничество между училищата и промишлените предприятия.  TAKETECHиграе голяма роля при ориентацията научениците за заемане на работни места в техническата и научната сфера и по този начин помага на Европейския съюз да се възползва от потенциала на завършващите училище, така че да можем да осигурим икономическа устойчивост на Европа.