TAKE TECH има за цел:

 

-          да събере идеи и съществуващи методи от страните партньори

-          да обработи цялата входяща информация в педагогически и дидактически смисъл

-          да разработи материали за провеждане на курсове в училищата и промишлените предприятия

-          да проведе курсове “Обучаване на обучители” в страните-партньори

-          да предложи национални курсове TAKETECH

 

Основната цел на всички дейности по проекта е да се работи в полза на европейската икономика.